Våra tjänster

Telefonförsäljning

Vi bearbetar era befintliga- och nya kunder genom våra framgångsrika säljmetoder.
 Grunden i vår säljmetodik är att främst skapa värde och nytta för konsumenten samt att konsumenten, säljaren och uppdragsgivaren ska vara en vinnare i affären.
 Vår ambition är att alltid skapa ett mervärde och ett resultat utöver det som förväntas i våra leveranser. Det som karaktäriserar Viafones försäljningsarbete är stora volymer med hög avslutningsfrekvens och långsiktiga samarbeten där kompetenta medarbetare utför kvalitativa samtal.

Kontakta oss

Kvalitetssäkring

Vårt fokus på kvalitet är unikt i branschen. Vi har sedan 2008 arbetat aktivt med att stärka och trygga våra uppdragsgivares anseende samt varumärke på ett ansvarsfullt sätt. För detta ändamål har vi etablerat en dedikerad kvalitetsavdelning som kontinuerligt säkerställer kvaliteten på våra telefonsamtal, så att dessa utförs på ett professionellt sätt i enlighet med branschens etiska riktlinjer.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...